Studiedesign

Denna undersökning är en retrospektiv studie. Det innebär att vi samlar in data på sådant som redan har hänt. Målet är att samla in så korrekt information om de förebyggande åtgärder och behandlingar som använts som möjligt, och förekomsten och hur sjukdomen utvecklas. Genom att samla in svar från ett stort antal personer kan den statistiska analysen av svaren göra det möjligt att belysa de förebyggande åtgärder som är förknippade med minskad risk för sjukdom och de behandlingar som lett till tillfrisknande och snabbare återhämtning.  

 

Inom ramen för Covid-19-pandemin spelar förebyggande åtgärder en nyckelroll. Frågeformuläret innehåller därför ett stort antal frågor relaterade till dessa i syfte att utvärdera deras effektivitet.

Mål

Det finns många obesvarade frågor i relation till Covid-19-pandemin. Det huvudsakliga syftet med denna undersökning är att beskriva hur vi har handskats med symtom och om de åtgärder, livsstilsförändringar och förebyggande behandlingar vi använt har haft någon effekt eller inte. Genom denna enkätstudie kan t ex en viss behandling som ofta förknippas med självrapporterad förbättring av symtomen identifieras. I ett senare skede kan behandlingens effekt då studeras i mer exakta kliniska studier.

Studieresultat

Resultaten av denna enkätundersökning kommer att publiceras på denna webbplats och kommer att leda till vetenskapliga publikationer. Resultaten kommer tyvärr inte att finnas tillgängliga på flera månader, eftersom vi behöver tid för att bearbeta uppgifterna.

Referenser
 • Diallo, D., et al., Malaria treatment in remote areas of Mali: use of modern and traditional medicines, patient outcome. Transactions of The Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2006. 100(6): p. 515-520.

 • Graz, B., et al., Screening of traditional herbal medicine: first, do a retrospective study, with correlation between diverse treatments used and reported patient outcome. Journal of Ethnopharmacology, 2005. 101(1-3): p. 338-9.

 • Graz, B., M. Willcox, and E. Elisabetsky, Retrospective Treatment-Outcome as a Method of Collecting Clinical Data in Ethnopharmacological Surveys. Ethnopharmacology, 2015: p. 251-262.

 • Graz, B., C. Kitalong, and V. Yano, Traditional local medicines in the republic of Palau and non-communicable diseases (NCD), signs of effectiveness. J Ethnopharmacol, 2015. 161: p. 233-7.

 • Graz, B., et al., Dysmenorrhea: patience, pills or hot-water bottle? Rev Med Suisse, 2014. 10(452): p. 2285-8.

 • Graz, B., et al., Argemone mexicana decoction versus artesunate-amodiaquine for the management of malaria in Mali: policy and public-health implications. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg., 2009. 104(1): p. 33-41.

 • Kitalong, C., et al., "DAK", a traditional decoction in Palau, as adjuvant for patients with insufficient control of diabetes mellitus type II. J Ethnopharmacol, 2017. 205: p. 116-122.

 • Little, P., et al., Open randomised trial of prescribing strategies in managing sore throat.[see comment]. British Medical Journal, 1997. 314(7082): p. 722-7.

 • Little, P., et al., An internet-delivered handwashing intervention to modify influenza-like illness and respiratory infection transmission (PRIMIT): a primary care randomised trial. Lancet, 2015. 386(10004): p. 1631-9.

 • Seck, S.M., et al., Clinical efficacy of African traditional medicines in hypertension: A randomized controlled trial with Combretum micranthum and Hibiscus sabdariffa. Journal of Human Hypertension, 2017. 32(1): p. 75-81.

 • Willcox Merlin, L., et al., A "reverse pharmacology" approach for developing an anti-malarial phytomedicine. Malar J, 2011. 10 Suppl 1: p. S8.