top of page
Berätta om din upplevelse under Covid-19-pandemin!

Tolv universitet i länder från olika delar av världen samarbetar för att ta reda på vad som fungerar - och vad som inte fungerar - för att förebygga och behandla Covid-19. Denna forskning finansieras av National Institute of Health Research i Storbritannien och Antenna Foundation i Schweiz. Vi har ingen finansiering eller länkar till privata företag.

Vi vill lära från dina erfarenheter!

Vi är intresserade av svar från personer i alla åldrar, oavsett om du tillhör en riskgrupp eller ej, och oavsett om du har eller inte har haft symtom på Covid-19. Oavsett hur gammal du är och oavsett om du har några långvariga hälsoproblem ber vi dig fylla i enkäten.

Vad har du gjort för att undvika att bli smittad av Covid-19? Hur upplever du att det har fungerat? Om du blev sjuk, vad gjorde du då? Oavsett om du har använt vanliga eller alternativa läkemedel, örter, vitaminer, specialkost, sportaktivitet eller ingen behandling alls, är vi intresserade av dina erfarenheter.

 

Dina svar, i kombination med de från tusentals andra människor, kommer att bidra till att öka förståelsen för vilka förebyggande åtgärder och behandlingar som fungerar - och vilka som inte gör det.

 

Enkätundersökningen kommer att ta 7-25 minuter att genomföra - om du vill, klicka nedan: 

Varför gör vi denna undersökning?

Covid-19 är en ny sjukdom, och vi måste därför lära oss av allas erfarenheter. Det finns så många saker vi måste förstå, till exempel:

  • Varför vissa människor utvecklar allvarlig sjukdom medan andra inte gör det?

  • Vilka förebyggande åtgärder fungerar?

  • Vilka behandlingar fungerar - och vilka gör det inte?

Varför ska jag delta?

Allas erfarenhet är till hjälp! Ju fler människor som svarar, desto mer kommer vi att kunna ta reda på om de bästa sätten att förebygga och behandla Covid-19. Det kommer vidare att vara till stor hjälp att höra om erfarenheter från personer som är över 65 år, och från personer som tillhör andra riskgrupper (till exempel personer med astma, diabetes eller högt blodtryck). Om du har en släkting eller vän som är villig att dela sina erfarenheter men inte skulle kunna genomföra deltagande i enkätundersökningen själv, vänligen hjälp dem (efter att ha talat med dem och fått deras tillåtelse att svara i deras ställe).

Hur lång tid tar undersökningen?

Enkätundersökningen tar 7-25 minuter att slutföra. Om du har en dagbok eller andra anteckningar, ta gärna fram dem innan du börjar undersökningen. Ta även fram eventuella läkemedel som du använt nyligen mot hosta eller feber, eftersom du kommer att behöva svara på frågor om dessa.

Kan mina svar identifieras?

Undersökningen är anonym. Du behöver inte ge några detaljer om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.

bottom of page